Véleménykutatás


A döntéshozók számára elengedhetetlen, hogy ismerjék a közügyeket érintő változásokat, ehhez nyújt segítséget a véleménykutatás. A kutatások az ország jövőjét befolyásoló gazdasági, politikai, kulturális és társadalmi változásait hivatottak feltárni. A sikeres véleménykutatás egyik alapfeltétele, hogy független tudjon maradni mindenféle rá ható befolyástól. A Kutatópont ennek tudatában szigorúan független, semleges és reprezentatív felméréseket végez rendszeresen, vagy alkalmilag az adott témában.

A Kutatópont felméréseinek jelentős részét az országos, illetve helyi szinten történő közvélemény-kutatások teszik ki. Fontosnak tartjuk, hogy mind a politikai, mind pedig a magánszféra egyes területeit érintő, nagyobb horderejű döntések, gazdasági vagy éppen társadalmi változások, azaz a közügyek kapcsán kikérjük az érintettek véleményét. Kiemelt fontosságú megrendelőink közé tartoznak ezen a téren az állami és önkormányzati szervezetek, alapítványok, illetve gazdasági és média szereplők.

Alkalmazott módszereink:

Kérdőíves kutatások

  • Telefonos kutatás (1)
  • Személyes lekérdezés (2)

Kvalitatív kutatások

  • Fókuszcsoport (3)
  • Mélyinterjú (4)
______________________________________________________________________________________________________________
[1] Havonta több ezer személyt kérdezünk meg véleményükről, a legkülönbözőbb témakörökben és kontextusban. Jelentős figyelmet fordítunk a megkapott információ ellenőrzésére, hiszen jól felkészült operátoraink telefonhívásait nyomon követjük, és folyamatosan kiértékeljük. A telefonos kutatás cégünk igazi erőssége. Megfelelő az Ön számára, ha gyors és költséghatékony megoldásra van szüksége.
[2] Ennél a módszernél lehetőség van a környezet ellenőrzésére, a válaszadási hajlandóság növelésére, valamint az azonnali visszacsatolásra is. Alaposan felkészült kérdezőbiztosaink segítségével országos és helyi szintű kutatások elkészítésére is vállalkozunk.
[3] A fókuszcsoport manapság az egyik legnépszerűbb kvalitatív kutatási módszer, melynek oka, hogy lehetővé teszi az első reakciók és a későbbi véleménykülönbségek megfigyelését és elemzését is. Nagy előnyt jelent, hogy megrendelőink személyesen vagy digitális technika segítségével figyelhetik minden, a kutatásban részt vevő személy viselkedését, így azonnal visszacsatolást kaphatnak.
[4] Bizonyos érzékeny témák, nehezen elérhető csoportok megkeresésére és megkérdezésére ez a kvalitatív módszer lehet a legmegfelelőbb. Minden körülmények között biztosítjuk a semlegességet, illetve a befolyásolástól való mentességet, ezzel érik el munkatársaink a megfelelő interjúszituációt – és így kapjuk meg a hiteles eredményeket is.