Jogi nyilatkozat


Azzal, hogy belép a www.kutatopont.hu honlap valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi szerzői jogi feltételeket:

A kutatopont.hu honlapon (a továbbiakban: honlap) található tartalom a Kutatópont Kft. szellemi tulajdona.

A Kutatópont Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása (engedélye) nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audió – vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, program stb.) feldolgozása, és értékesítése akár online, akár nyomtatott formában. Ettől eltérni csak a Kutatópont Kft-vel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a Kutatópont Kft-vel szerződő fél jogosult.

A honlap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
A fentiektől eltérni csak a Kutatópont Kft-vel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a Kutatópont Kft-vel szerződő fél jogosult.

A honlap tartalmából részeket átvenni csak a honlapra való hivatkozással lehet azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosíthatja az eredeti információt, illetve a honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél köteles feltüntetni.
A honlap tartalmából teljes részeket átvenni csak a Kutatópont Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása (engedélye) mellett lehet.

A Kutatópont Kft. belegyezik abba, hogy más honlapokon hivatkozzanak rá. A hivatkozás a Kutatópont Kft. nevének vagy logójának elhelyezésével, és belinkelésével (http://www.kutatopont.hu) lehetséges.
A link kizárólag a honlap tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-k (egyéb keretek) használata nem lehetséges.
A link nem szolgáltathat, vagy tartalmazhat valótlan információt a Kutatópont Kft-ről, a Kutatópont Kft. és a linkelő weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról.
A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Kutatópont Kft jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.

A jogosulatlan felhasználás büntető – és polgári jogi következményeket von maga után. A Kutatópont Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.