Társadalomkutatás


Társadalomkutatás – Magyar Ifjúság 2012

A negyedik magyarországi nagymintás ifjúságkutatás eredményeit összefoglaló tanulmánykötet kilenc tartalmi fejezetében összesen 12 tematikus írás kapott helyet, amelyekből átfogó kép alkotható a magyar 15-29 évesekről. A sorban negyedik nagymintás ifjúságkutatás a korábbi évekhez hasonlóan a 15-29 évesekre reprezentatív mintán, 8.000 fő megkérdezésével zajlott. A legfontosabb eredményekből készült gyorsjelentést 2012 végén mutatta be a kutatást vezető Kutatópont, és a 2013 őszén megjelentetett tanulmánykötettel a mélyebb, értelmező elemzés is hozzáférhetővé válik az érdeklődő közönség számára.

Egy-két nemzedékkel ezelőtt még az ifjúsági életszakaszt a későbbi éveket meghatározó, többnyire lezárult életesemények (párválasztás, családalapítás, tanulmányok, foglalkozás) periódusának tekinthettük. A fiatalok körében végzett más kutatások következtetéseihez hasonlóan, a Magyar Ifjúság 2012 eredményei is arról tudósítanak, hogy mindez egyre kevésbé jellemzi napjaink fiatalságát. Ennek nem könnyű a magyarázata, de a kutatási eredmények alapján biztosan állíthatjuk, hogy a bizonytalanság az egyik legmeghatározóbb tényező. Az új nemzedék legfontosabb életszakaszát egy olyan világban éli, ahol a társadalom alrendszereiben strukturálisan kódolt a bizonytalanság, ahol az elhomályosult tradíciók helyett csupán ködös és távoli igazodási pontok léteznek. Ebben a változékony világban a fiatalok nehezebben köteleződnek el, kevésbé kötnek házasságot, kevésbé vállalnak gyermekeket, bizonytalanok a továbbtanulással, a munkával, a „menni vagy maradni” kérdésével kapcsolatban, bizonytalanok értékválasztásukban és kevésbé biztosak a jövőjükben.

Mindezek mellett a magyar fiatalok vágynak a rendezettségre, nem keresik a változást, de a folyamatos változás megtalálja őket – ahogy azt a Tankcsapda is mondja: „az egyetlen változatlan az örökös változás”.

Székely Levente, szerkesztő

A Magyar Ifjúság 2012 első eredményeinek összefoglalóját letöltheti innen, míg a teljes tanulmánykötet innen tölthető le. A Magyar Ifjúság 2012 második – Másodkézből című – című kötete innen tölthető le. 

A Magyar Ifjúság 2012 tervezésekor nagy hangsúlyt fektettünk a széles szakmai együttműködésre számos szervezetet és szakembert bevonva a közös munkába. A tanulmánykötet publikálását követően további együttműködésre invitálunk minden az ifjúság iránt érdeklődő szakembert. A kutatás adatbázisát és az alkalmazott kérdőívet kizárólag nonprofit, oktatási és kutatási célra hozzáférhetővé tettük az érdeklődők számára! Ahhoz, hogy Ön is használhassa nem kell mást tennie, mint adatigénylő e-mailt írni az iroda@kutatopont.hu e-mail címre.